آدرس :

استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، بلوار امام خمینی، شهر نمایش، مجتمع تجاری اداری عرفان، طبقه 5، واحد 63

کدپستی : 7915739997

شماره تماس : 33318080 – 33318090 (076)

فکس : 33318071 (076)