شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس

اطلاعات شرکت :

شرکت سهامی خاص تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس در تاریخ 08/08/1399 به شماره ثبت 20577 به شناسه ملی 14009545459 ثبت گردید.

موضوع فعالیت :

الف) انجام خدمات فنی ، مهندسی، بازرگانی، سرمایه گذاری، تمهید و تدارک منابع مالی از محل بانک ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی کشور برای تأمین و توسعه امور زیرساختی و تأسیسات زیر بنایی در زمینه های مختلف تأمین، انتقال،تصفیه آب و فاضلاب و شیرین سازی آن ها، انرژی (برق و برقرسانی)، مخابرات، نفت، گاز، سیویل (راه، سازه و خدمات ریلی و دریایی) برای مجموعه های صنایع معدنی، فلزی، شیمیایی و پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاهی در گستره منطقه ویژه خلیج فارس.

ب) انجام امور، مشاوره مهندسی و طراحی، مدیریت طرح، ارزیابی فنی و مالی، خرید، تأمین و تدارک تجهیزات و کالاهای مورد نیاز برای ساخت و اجرا، امور پیمانکاری، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری تأسیسات زیربنایی زیرساخت از جمله : سامانه های تأمین، استحصال و شیرین سازی آب و تصفیه فاضلاب، نیروگاه و برقرسانی، خطوط و تأسیسات و تجهیزات برق رسانی، خطوط لوله نفت، گاز، احداث تونل، ساختمان سازی، راه سازی و سازه های ریلی و دریایی.

ج) تأمین مالی، سرمایه گذاری، مشارکت با شرکت ها، مؤسسات تولیدی، معدنی، صتعتی در اجرا، بهره برداری و نوسازی طرح ها و پروژه های عمرانی و زیر بنایی (از قبیل راه، ساختمان، خطوط لوله و تجهیزات صنایع نفت، گاز، مخابرات، برق، آب و فاضلاب) در محدوده و حوزه فعالیت.

د) درخواست و دریافت اعتبارات و تسهیلات مالی از بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و خرید سهام و هرگونه اوراق بهادار و نیز مشارکت در صندوق سرمایه گذاری پروژه های مرتبط با فعالیت های شرکت.

ه) سایر فعالیت های مجاز و مرتبط با موضوع شرکت. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط