برای رفع مشکل پساب فاضلاب شهر بندرعباس همه پای کار بیایند

برای رفع مشکل پساب فاضلاب شهر بندرعباس همه پای کار بیایند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس: برای رفع مشکل پساب فاضلاب شهر بندرعباس همه پای کار بیایند. برای ساماندهی وضعیت ناهنجار ورود فاضلاب شهری بندرعباس از طریق خور گورسوزان به دریا و رفع مشکلات جانبی آن همه مسئولین باید پای کار بیایند. برای ساماندهی وضعیت ناهنجار ورود فاضلاب شهری بندرعباس از طریق خور گورسوزان […]