لغو شد – آگهی مناقصه اجرای شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت دو مداره و تأمین برق تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

لغو مناقصه

در راستای فراخوان مناقصه «پروژه اجرای شبكه فشار متوسط ۲۰ كيلوولت دو مداره و تامين برق تصفيه خانه فاضلاب بندرعباس»، ضمن تقدير و تشكر از حضور آن شركت در مناقصه، بدين وسيله به اطلاع می‌رساند به استناد جزء ۲ بند ب ماده ۲۴ قانون برگزاري مناقصات، مناقصه فوق لغو گرديد. در صورت تجديد مناقصه فوق الذكر، مراتب از طريق روزنامه های كثيراالنتشار اطالع رسانی خواهد شد.

دریافت نامه لغو مناقصه

 

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس در نظر دارد «اجرای شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت دو مداره و تأمین برق تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس» از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت رشته نیرو پایه ۵ واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار آگهی تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ اقدام نمایند.

الف: مبلغ برآورد انجام کار : ۳۵٫۷۵۳٫۶۰۲٫۳۱۹ ریال

ب: مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار ۱٫۷۸۷٫۶۸۰٫۱۱۵ ریال

ج: مهلت ارائه اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه

د: زمان و مکان برگزاری بازگشایی پاکات مناقصه : مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ساعت ۹:۰۰ روز شنبه در محل سالن جلسات شرکت

ح: کلیه فرآیند مناقصه تا قبل از تحویل پاکات، فقط از طریق سایت شرکت انجام می گیرد.

 

دریافت اسناد مناقصه:

مهلت دریافت اسناد به پایان رسیده است

 

 

پرسش درباره مناقصه

 

  • Max. file size: 10 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

نکات مهم:

  • لازم به یاداوری است هرگونه پرسش و پاسخ درباره اسناد مناقصه، صرفا می بایست از طریق درگاه این شرکت و در قسمت پرسش درباره مناقصه صورت پذیرد و پاسخ ها نیز در همین درگاه به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
  • درصورت تمایل مناقصه گر به بارگذاری فایل پرسش ها شایسته است پرسش ها در قالب فایل pdf و بدون سربرگ شرکت صورت پذیرد.
  • ضمنا باتوجه به اینکه پرسش ها و پاسخ های اعلامی جزء لاینفک اسناد مناقصه خواهد بود، لذا مقتضی است مناقصه گران نسبت به چک نمودن سایت تا پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها اقدام و تمامی پرسش و پاسخ های بارگذاری شده در سایت را ضمیمه اسناد مناقصه نموده و به همراه سایر پاکات تحویل این شرکت نمایند.
پیمایش به بالا