پروژه های آتی

  • تهیه ، بارگیری ، حمل ، باراندازی شیرآلات و اتصالات خط انتقال پساب تصفیه شده

  • تامین پمپ ، تابلو و ترانس برق و سایر تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ خط انتقال پساب تصفیه شده

  • EPC تاسیسات تصفیه تکمیلی و شیرین سازی پساب به روش

  • احداث مخزن ذخیره در شمال سایت منطقه ویزه اقتصادی

  • اجرا شبکه توزیع آب در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

  • بازسازی شبکه جمع آوری فاضلاب

پیمایش به بالا