عکس

بازدید اعضای کمیته فنی و بازرگانی شرکت زیر ساخت خلیج فارس از پروژه های شاخص شیرین سازی آب و پساب در سطح کشور (قسمت اول)

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس، اعضای کمیته فنی و بازرگانی این شرکت برای بررسی عملکرد مناقصه گران فاز چهارم

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

Scroll to Top