طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس و انتقال پساب تصفیه شده به صنایع هرمزگان

تلاش بی‌وقفه برای تحقق آرزوی بزرگ مردم بندرعباس

ضرورت و اهداف طرح

موقعیت راهبردی شهر بندرعباس به دلیل قرارگرفتن در سواحل خلیج فارس، از منظر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست ، فرصتهای بی بدیلی را در اختیار این بندر مهم تجاری قرار داده که در صورت عدم استفاده از هریک از  فرصتهای مربوطه، هر یک به تهدیدی جدی برای حیات این شهر بدل میگردد. یکی از تهدیدها مسئله تصفیه خانه بندرعباس و عوارض محیط زیستی و اجتماعی آن برای شهر بندرعباس است بنابراین شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس با محوریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت ارائه راهکار مطمئن و پایدار برای مقابله با بحران کم آبی ، استفاده از پساب فاضلاب شهر بندرعباس به عنوان یک منبع مطمئن و ایجاد طرح ساماندهی و استفاده از پساب استاندارد در صنایع با اهداف زیر آغاز گردید:

استاندارد سازی و ارتقا ظرفیت تصفیه خانه شهر بندرعباس

حل بزرگترین چالش محیط زیستی شهر بندرعباس

ایجاد ساختاري واحد براي تامین آب پایدار صنایع غرب هرمزگان

کمک به بهبود منابع آبی پایدار در یکی از اقلیم هاي خشک کشور

سالم سازی اکوسیستم کرانه های خلیج فارس

تشریح طرح

عملیات اجرایی طرح ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس و انتقال پساب تصفیه شده به صنایع هرمزگان در ۸ فاز ذیل از ابتدای سال۱۴۰۰ توسط شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال آغاز گردید:
هزار میلیارد ریال
0
پیشرفت فیزیکی
0 %

سرمایه گذار

شرکت تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس

مشاور

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان

پیمانکار

مشارکت شرکت های کومار- تارا- گاماسیاب
مبلغ سرمایه گذاری

مبلغ سرمایه گذاری

۹.۰۰۹.۹۶۵.۵۱۲.۳۲۵ ریال

۰۱

عملیات تکمیل مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی واحداث ایستگاه پمپاژ انتقال پساب

۰۲

بازسازی و ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه موجود و ایستگاه پمپاژ اصلی ( از ۶۴۰۰۰مترمکعب در شبانه روز به ۱۰۰۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز)

۰۳

احداث خط انتقال پساب شامل : تهیه و اجرای ۲۲ کیلومتر لوله فولادی به قطر  ۹۰۰ میلیمتر

۰۴

احداث تاسیسات تصفیه تکمیلی و شیرین سازی پساب

۰۵

احداث مخزن ذخیره آب تصفیه شده در  سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی

۰۶

ساماندهی بساپ آب شیرین کن

۰۷

احداث شبکه توزیع در منطقه ویژه اقتصادی

۰۸

توسعه و بازسازی خطوط جمع آوری فاضلاب

۰۱

عملیات تکمیل مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی واحداث ایستگاه پمپاژ انتقال پساب

۰۲

بازسازی و ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه موجود و ایستگاه پمپاژ اصلی ( از ۶۴۰۰۰مترمکعب در شبانه روز به ۱۰۰۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز)

۰۳

احداث خط انتقال پساب شامل : تهیه و اجرای ۲۲ کیلومتر لوله فولادی به قطر  ۹۰۰ میلیمتر

۰۴

احداث تاسیسات تصفیه تکمیلی و شیرین سازی پساب

۰۵

احداث مخزن ذخیره آب تصفیه شده  در سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی

۰۶

ساماندهی پساب آب شیرین کن

۰۷

توسعه و بازسازی خطوط جمع آوری فاضلاب

۰۸

احداث شبکه توزیع در منطقه ویژه اقتصادی

پیمایش به بالا