ساختار مدیریتی

مدیر عامل

دکتر شجاعی در هفته دولت

شهروز شجاعی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

رئیس هیئت مدیره

عطاء معروفخانی

رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت فولاد هرمزگان جنوب

هیئت مدیره

محمود گرامی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز

افشین آرمین

عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی

نماینده شرکت ملی فولاد ایران

محمود ذاکری ننگی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت پالایش نفت بندرعباس

ساسان بنی اسدی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

محسن مقدم

عضو هیئت مدیره

نماینده گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش

به بالای صفحه بردن