پروژه های در دست اجرا

عملیات ساختمانی تکمیل مخزن ده هزار متر مکعبی، احداث ایستگاه پمپاژ انتقال پساب و ساختمان های جنبی

عملیات پروژه شامل تکمیل مخزن بتنی نیمه مدفون به حجم ده هزار مترمکعب ، احداث ایستگاه پمپاژ خط انتقال ، ساختمان تابلو برق و ترانس برق و سایر عملیات محوط سازی می باشد.

نام پیمانکار

شرکت ساختمانی کومار

نام مشاور

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان

مدت

۱۴ ماه

زمان شروع

تیر ماه 1400

اعتبار

500 میلیارد ریال

نام پیمانکار

شرکت ساختمانی کومار

نام مشاور

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان

زمان شروع

تیر ماه 1400

مدت

۱۴ ماه

اعتبار

500 میلیارد ریال

بازسازی، ارتقاء، توسعه و بهره برداری تصفيه خانه و ايستگاه پمپاژ اصلي فاضلاب شهر بندرعباس به روش EPC

عملیات پروژه شامل بازسازی تصفیه خانه موجود و همزمان بهره برداری از آن ، ارتقا ظرفیت تصفیه خانه از 65 هزار مترمکعب به 100 هزار مترمکعب ، بازسازی و ارتقا ظرفیت ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب شهر بندرعباس ، و همچنین بهره برداری از تاسیسات به مدت 36 ماه پس از پایان دوره ساخت می باشد.

نام پیمانکار

مشارکت شرکت های کومار ، تارا و گاماسیاب

نام مشاور

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان

مدت

18 ماه اجرا و 36 ماه بهره برداری پس از اجرا

زمان شروع

اسفند 1400

اعتبار

9000 میلیارد ریال

نام پیمانکار

مشارکت شرکت های کومار ، تارا و گاماسیاب

نام مشاور

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان

زمان شروع

اسفند 1400

مدت

18 ماه اجرا و 36 ماه بهره برداری پس از اجرا

اعتبار

9000 میلیارد ریال

تامین ورق ، ساخت، پوشش و حمل لوله های فولادی خط انتقال پساب فاضلاب بندرعباس

عملیات پروژه شامل تامین 3200 تن ورق فولادی از شرکت فولاد مبارکه و ساخت ،پوشش و حمل 22 کیلومتر لوله فولادی به اقطار 900 و 600 میلیمتر می باشد.

نام پیمانکار

شرکت کیوان جاوید جنوب تامین کننده ورق : فولاد مبارکه

نام مشاور

بازرس : تجهیزات نیرو
مشاور : صدرآب نیرو

مدت

4 ماه

زمان شروع

اسفند 1400

اعتبار

1770 میلیارد ریال

نام پیمانکار

شرکت کیوان جاوید جنوب تامین کننده ورق : فولاد مبارکه

نام مشاور

بازرس : تجهیزات نیرو مشاور : صدرآب نیرو

زمان شروع

اسفند 1400

مدت

4 ماه

اعتبار

1770 میلیارد ریال

عملیات اجرایی خط انتقال پساب بطول 22 کیلومتر به اقطار 600 و 900 میلیمتر

عملیات پروژه شامل اجرا خط انتقال به طول 6.7 کیلومتر لوله فولادی به قطر 600 میلیمتر ، به طول 15.3 کیلومتر لوله فولادی به قطر 900 میلیمتر ، انجام عملیات خاکبردرای و مسیر سازی ، ساخت ابنیه فنی و حوضچه های بتنی به تعداد 46 دستگاه ، انجام 5 مورد لوله رانی بطول حدود 300 متر می باشد.

نام پیمانکار

شرکت ساخت گستر چهارمحال

نام مشاور

شرکت مهندسی مشاور صدرآب نیرو

مدت

12 ماه

زمان شروع

اسفند 1400

اعتبار

520 میلیارد ریال

نام پیمانکار

شرکت ساخت گستر چهارمحال

نام مشاور

شرکت مهندسی مشاور صدرآب نیرو

زمان شروع

اسفند 1400

مدت

12 ماه

اعتبار

520 میلیارد ریال
پیمایش به بالا