پروژه های در دست اجرا

بازسازی، ارتقاء، توسعه و بهره برداری تصفيه خانه و ايستگاه پمپاژ اصلي فاضلاب شهر بندرعباس به روش EPC

عملیات پروژه شامل بازسازی تصفیه خانه موجود و همزمان بهره برداری از آن ، ارتقا ظرفیت تصفیه خانه از 65 هزار مترمکعب به 100 هزار مترمکعب ، بازسازی و ارتقا ظرفیت ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب شهر بندرعباس ، و همچنین بهره برداری از تاسیسات به مدت 36 ماه پس از پایان دوره ساخت می باشد.
میزان پیشرفت پروژه:
انجام شده 49%

احداث تاسیسات تصفیه تکمیلی وشیرین سازی

میزان پیشرفت پروژه:
انجام شده 3%

احداث مخزن ذخیره در سایت شمالی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

 
میزان پیشرفت پروژه:
انجام شده 29%

احداث شبکه توزیع پساب تصفیه شده در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

در شرف برگزاری مناقصه
میزان پیشرفت پروژه:
تامین لوله 32%
پیمایش به بالا