فیلم

گزارش خبرگزاری صدا و سیما از تلاش بی وقفه تلاشگران شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس برای کاهش آلودگی پساب فاضلاب بندرعباس

گزارش خبرگزاری صدا و سیما از تلاش بی وقفه تلاشگران شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس برای کاهش آلودگی پساب فاضلاب بندرعباس 🔸️تیرماه

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

Scroll to Top