آگهی مناقصه فاز ششم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع اجرای خط لوله شبکه توزیع پساب تصفیه شده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس در نظر دارد«فاز ششم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع اجرای خط لوله شبکه توزیع پساب تصفیه شده منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس» با برآورد هزینه اجرای کار به مبلغ ۵۷۰٫۸۱۵٫۵۴۶٫۳۰۹ ریال از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت رشته آب پایه ۴ واگذار نماید.لذا متقاضیان محترم می بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار آگهی تا روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اقدام نمایند.

الف: مبلغ برآورد انجام کار : ۵۷۰٫۸۱۵٫۵۴۶٫۳۰۹ ریال

ب: مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار ۲۰٫۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ج: مهلت ارائه اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه

د: زمان و مکان برگزاری بازگشایی پاکات مناقصه : مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ساعت ۹:۰۰ روز چهار شنبه در محل سالن جلسات شرکت

ح: کلیه فرآیند مناقصه تا قبل از تحویل پاکات، فقط از طریق سایت شرکت انجام می گیرد.

 

دریافت اسناد مناقصه:

مهلت دریافت اسناد به پایان رسیده است.

 

پرسش درباره مناقصه

مناقصه گران محترم ميتوانند سوالات خود را به ادرس ايميل pgidsco@gmail.com ارسال نمايند.

 

پرسش و پاسخ

پاسخ به ابهامات و سوالات مناقصه گران- نوبت اول    دانلود

 

الحاقیه

الحاقیه شماره یک (تمدید مهلت ارائه تحویل اسناد)   دانلود

الحاقیه شماره دو (اصلاحیه اسناد مناقصه)   دانلود

پیمایش به بالا