مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه سیستم حفاظت کاتدی خط لوله انتقال پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب به قطر ۹۰۰ میلی متر و طول تقریبی ۲۲ کیلومتر- به روش EPC

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس در نظر دارد «سیستم حفاظت کاتدی خط لوله انتقال پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب به

ادامه مطلب

(تجدید آگهی) تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و برق دار کردن شبکه هوایی 20 کیلو ولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی واقع در سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

  بدینوسیله به آگاهی مناقصه گران محترم می رساند بازگشایی پاکات در روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 راس ساعت 13:00 خواهد بود.   دریافت اسناد

ادامه مطلب

فاز پنجم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع احداث مخزن بتنی 40هزار مترمکعبی ذخیره پساب منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

دریافت اسناد مناقصه:   الحاقیه ها الحاقیه شماره ۱ مورخ ۳ آذر ۱۴۰۱: دریافت   پرسش درباره مناقصه     دعوت به جلسه بازگشایی پاکات

ادامه مطلب

تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و برق دار کردن شبکه هوایی 20 کیلو ولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی واقع در سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

  دریافت اسناد مناقصه:   الحاقیه ها     پرسش درباره مناقصه     نکات مهم: لازم به یاداوری است هرگونه پرسش و پاسخ درباره

ادامه مطلب

مناقصه فاز چهارم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع طرح و اجرای تاسيسات تصفيه تكميلی و شيرين سازی پساب تصفيه خانه فاضلاب به روشEPC

    دریافت اسناد مناقصه     الحاقیه‌ها   الحاقیه شماره ۱ مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۱:  دریافت الحاقیه شماره ۲ مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱: دریافت

ادامه مطلب

خرید(تهیه و ساخت)، حمل، نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی و تحویل آن در ساختمان ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس در نظر دارد«خرید(تهیه و ساخت)، حمل، نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی و تحویل آن در ساختمان ایستگاه

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

Scroll to Top