مناقصه

آگهی مناقصه فاز ششم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع اجرای خط لوله شبکه توزیع پساب تصفیه شده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس در نظر دارد«فاز ششم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع اجرای خط لوله شبکه توزیع پساب

ادامه مطلب

آگهی مناقصه خرید، ساخت، نصب، راه اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه شده فاضلاب شهر بندرعباس

اطلاعیه: بدينوسیله به اطلاع مناقصه گران محترم ميرساند بازگشايی پاكات پيشنهاد قيمت در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ راس ساعت ١۰:٠٠ خواهد بود. شرکت تأمین و

ادامه مطلب

آگهی مناقصه سیستم حفاظت کاتدی خط لوله انتقال پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب به قطر ۹۰۰ میلی متر و طول تقریبی ۲۲ کیلومتر- به روش EPC

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس در نظر دارد «سیستم حفاظت کاتدی خط لوله انتقال پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب به

ادامه مطلب

(تجدید آگهی) تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و برق دار کردن شبکه هوایی 20 کیلو ولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی واقع در سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

  بدینوسیله به آگاهی مناقصه گران محترم می رساند بازگشایی پاکات در روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 راس ساعت 13:00 خواهد بود.   دریافت اسناد

ادامه مطلب

فاز پنجم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع احداث مخزن بتنی 40هزار مترمکعبی ذخیره پساب منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

دریافت اسناد مناقصه:   الحاقیه ها الحاقیه شماره ۱ مورخ ۳ آذر ۱۴۰۱: دریافت   پرسش درباره مناقصه     دعوت به جلسه بازگشایی پاکات

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پیمایش به بالا