مناقصه

فاز پنجم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع احداث مخزن بتنی 40هزار مترمکعبی ذخیره پساب منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

دریافت اسناد مناقصه:   الحاقیه ها الحاقیه شماره ۱ مورخ ۳ آذر ۱۴۰۱: دریافت   پرسش درباره مناقصه     نکات مهم: لازم به یاداوری

ادامه مطلب

تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و برق دار کردن شبکه هوایی 20 کیلو ولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی واقع در سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

  دریافت اسناد مناقصه:   الحاقیه ها     پرسش درباره مناقصه     نکات مهم: لازم به یاداوری است هرگونه پرسش و پاسخ درباره

ادامه مطلب

مناقصه فاز چهارم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع طرح و اجرای تاسيسات تصفيه تكميلی و شيرين سازی پساب تصفيه خانه فاضلاب به روشEPC

    دریافت اسناد مناقصه     الحاقیه‌ها   الحاقیه شماره ۱ مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۱:  دریافت الحاقیه شماره ۲ مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱: دریافت

ادامه مطلب

خرید(تهیه و ساخت)، حمل، نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی و تحویل آن در ساختمان ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس در نظر دارد«خرید(تهیه و ساخت)، حمل، نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی و تحویل آن در ساختمان ایستگاه

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

به بالای صفحه بردن