بازدید دانشجویان دانشگاه هرمزگان از مجموعه تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس، در راستای افزایش تعامل بین حوزه صنعت و دانشگاه و ارتقاء دانسته های کاربردی دانشجویان از مکانیزم های کاربردی تصفیه پساب فاضلاب، جمعی از دانشجویان دانشگاه هرمزگان در چارچوب تفاهمنامه این دانشگاه با شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس، از بخش های مختلف مجتمع بزرگ تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس دیدن کردند.

در این بازدید که دانشجویان توسط مسئولان و کارشناسان ارشد شرکت زیر ساخت خلیج فارس همراهی می شدند فرایندهای تصفیه پساب فاضلاب از نزدیک مورد توجه قرار گرفت.

لینک کوتاه:

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا