در لنز دوربین روابط عمومی شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس؛

گام های نهایی تا تکمیل خط انتقال 22 کیلومتری انتقال پساب تصفیه شده به صنایع بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین و توسع زیرساخت خلیج فارس، فاز سوم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس و انتقال آن به صنایع غرب این شهر که شامل تامین لوله و اجرای خط انتقال پساب تصفیه شده به طول ۲۲ کیلومتر به اقطار ۶۰۰ و ۹۰۰ میلیمتر است، در مراحل نهایی قرار دارد.

این خط انتقال که از منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس شروع می شود، حال با تلاش همه جانبه متولیان طرح به شهر بندرعباس رسیده است و گام هایی نهایی خود را تا رسیدن به تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس و مخزن ذخیره ابتدایی طی می کند.

لینک کوتاه:

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا