مناقصه فاز چهارم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع طرح و اجرای تاسيسات تصفيه تكميلی و شيرين سازی پساب تصفيه خانه فاضلاب به روشEPC

 

 

دریافت اسناد مناقصه

 

مهلت دریافت اسناد به پایان رسیده است

 

الحاقیه‌ها

 

الحاقیه شماره ۱ مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۱:  دریافت

الحاقیه شماره ۲ مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱: دریافت

الحاقیه شماره ۳ مورخ ۲۵ مهر ‍۱۴۰۱: دریافت

الحاقیه شماره ۴ مورخ ۴ آبان ۱۴۰۱: دریافت

الحاقیه شماره ۵ مورخ ۷ آبان ۱۴۰۱: دریافت

الحاقیه شماره ۶ مورخ ۹ آبان ۱۴۰۱: دریافت

نمونه مشارکت: دریافت

پرسش درباره مناقصه

 

پرسش شماره ۱ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰1:  دریافت

پرسش شماره ۲ مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱: دریافت

پیوست های پرسش و پاسخ نوبت دوم:

فایل اتوکد سایت پلان و توپوگرافی: دریافت

فایل خام توپوگرافی: دریافت

فایل اتوکد نقشه های SINGLE LINE: دریافت

پرسش شماره ۳ مورخ ۱ آبان ۱۴۰۱: دریافت

پیوست پرسش و پاسخ نوبت سوم: دریافت

خروجی نرم افزار اسمز معکوس دو مرحله ای: دریافت

پرسش شماره ۴ مورخ ۴ آبان ۱۴۰۱: دریافت

پرسش شماره ۵ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۱: دریافت

load list برق: دریافت

پرسش شماره ۶ مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱: دریافت

 پرسش شماره ۷ مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱: دریافت

load list برق: دریافت

فایل اتوکد نقشه های Single line: دریافت

پرسش شماره ۸ مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱: دریافت

پرسش شماره ۹ مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱: دریافت

اصلاحیه

پیوست نامه پاسخ به ابهامات و سوالات_ سری هفتم به شماره ص/1401/08/831 مورخ 1401/08/15:

در جدول فهرست مقادیر تجهیزات مکانیکال شماره ردیف 13-6 (مربوط به آیتم پمپ سانتریفیوژ افقی) به 13_ 7 اصلاح می‌گردد.

 

نکات مهم:

  • لازم به یاداوری است هرگونه پرسش و پاسخ درباره اسناد مناقصه، صرفا می بایست از طریق درگاه این شرکت و در قسمت پرسش درباره مناقصه صورت پذیرد و پاسخ ها نیز در همین درگاه به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
  • درصورت تمایل مناقصه گر به بارگذاری فایل پرسش ها شایسته است پرسش ها در قالب فایل pdf  و بدون سربرگ شرکت صورت پذیرد.
  • ضمنا باتوجه به اینکه پرسش ها و پاسخ های اعلامی جزء لاینفک اسناد مناقصه خواهد بود، لذا مقتضی است مناقصه گران نسبت به چک نمودن سایت تا پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ها اقدام و تمامی پرسش و پاسخ های بارگذاری شده در سایت را ضمیمه اسناد مناقصه نموده و به همراه سایر پاکات تحویل این شرکت نمایند.

 

 

 

مهلت ارسال پرسش طبق کاربرگ مناقصه به اتمام رسیده است

بدهی است به پرسش های ارسالی از این تاریخ پاسخی داده نخواهد شد.

 

 

پیمایش به بالا