آلودگی های منابع جهانی آب

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس، روزانه ۲ میلیون تن پساب صنعتی و کشاورزی به آب های دنیا تخلیه می گردد؛ میزانی که برابر با وزن ۸/۶ میلیارد انسان ساکن روی کره زمین است. طبق برآوردهای سازمان ملل مساحت تحت اشغال فاضلاب ها در دنیا ۱۵۰۰ کیلومتر مربع است. یعنی ۶ برابر مساحت کل رودخانه های زمین!

آلودگی های منابع دنیای آب

روزانه 2 میلیون تن پساب صنعتی و کشاورزی به آب های دنیا تخلیه می گردد؛ مقداری که برابر با وزن 8/6 میلیارد انسان ساکن روی کره زمین است. طبق برآوردهای سازمان ملل مساحت تحت اشغال فاضلاب ها در دنیا 1500 کیلومتر مربع است. یعنی 6 برابر مساحت کل رودخانه های زمین!

فاضلاب های انسانی

کمبود سیستم های تخلیه فاضلاب یکی از مهم ترین عوامل آلودگی منابع آبی زیرزمینی است. 5/2 میلیارد نفر در سراسر دنیا در منطقه های زندگی می نمایند که همچنان از روش سنتی چاه های فاضلاب خانگی استفاده می نمایند. 1/8 میلیارد نفر یا 70 درصد کسانی که در منطقه ها بدون سیستم فاضلاب شهری زندگی می نمایند ساکن آسیا هستند.
کشورهای جنوبی صحرای آفریقا، عقب افتاده ترین منطقه ها در زمینه ساماندهی فاضلاب های انسانی به تعداد می فرایند به طوری که تا سال 2006 میلادی تنها 30 درصد از آنها حتی به چاه های فاضلاب خانگی دسترسی داشته اند. 18درصد یا 2/1 میلیارد نفر از ساکنان دنیا در منطقه ها متفرقه به دفع مدفوع می پردازند؛ اقدامی که علاوه بر آلودگی های میکروبی می تواند بیشترین خطر را برای آب های روان داشته باشد. 63 درصد از ساکنان جنوب آسیا یا 778 میلیون نفر روزانه در منطقه ها متفرقه به دفع مدفوع می پردازند.

شرایط آب آشامیدنی

ذخیره سازی صحیح منابع آبی و ضدعفونی کردن آن به کلر، می تواند سالانه با پیشگیری از بیماری های حاد و مزمن عفونی موجب 4/11 میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه های درمانی گردد.
نزدیک به 70 میلیون نفر در بنگلادش در حال مصرف آب های آلوده به آرسنیک هستند.
در حال حاضر سفره های زیرزمینی آب آشامیدنی در محل زندگی 140 میلیون نفر از 70 کشور دنیا به آرسینک آلوده است.
حتی کیفیت آب آشامیدنی در کشورهای پیشرفته دنیا هم چندان شرایط مطلوبی ندارد. در مطالعه ای در کشور فرانسه نشان داده شده است که آب آشامیدنی مصرفی 3 میلیون نفر از شهفرایندان این کشور در حد استانداردهای سازمان دنیای بهداشت نبوده و 97 درصد از منابع زیرزمینی آب این کشور به مقادیر غیرمجازی از نیترات آلوده بوده است.
هزینه و فایده آب سالمسرمایه گذاری در بخش ساماندهی فاضلاب های شهری و تصفیه خانه های مدرن بیش از حد انتظار بازگشت مالی در پی خواهد داشت.
طبق محاسبه های برنامه دنیای ارزیابی آب سازمان ملل متحد صرف هر یک دلار هزینه در پروژه های این بخش بین 3 تا 34 دلار سوددهی و پیشرفت مالی به ارمغان خواهد آورد.
زیان های مالی زیرساخت های ضعیف برای ساماندهی فاضلاب ها و تهیه آب سالم در کشورهای آفریقایی موجب شده است که سالانه 4/28 میلیارد دلار یا چیزی در حدود 5 درصد فراوری ناخالص ملی کشورهای این منطقه هدر برود.

آلودگی های صنعت و معدن

70 درصد پساب های صنعتی در کشورهای در حال توسعه بدون هیچ گونه تصفیه ابتدایی در نزدیک ترین رودخانه یا جویبار محلی تخلیه می گردد. معادن متروکه در دنیا یکی از عوامل مهم آلوده ساختن آب های سطحی به حساب می آیند.
در کشور آمریکا 500 هزار معدن به حال خود رها شده اند. تنها در استان کلورادو 23 هزار معدن متروکه وجود دارد که موجب آلودگی 2300 کیلومتر مربع از رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین شده اند.
30 درصد از آب های زیرزمینی ژاپن در 15 شهر آلوده به حلال ها و مواد شوینده و سفید نماینده است. در برخی موارد منابع آبی 15 کیلومتر دورتر از منبع اصلی آلودگی قرار داشته اند.
در فرآیند خالص سازی طلا به طور میانه یک واحد جیوه در ازای هر واحد طلا در فضا متصاعد می گردد به این ترتیب سالانه هزار تن جیوه به سطح زمین و در نتیجه منابع آبی راه می یابد.

آلودگی های کشاورزی

در ارزیابی های نو منطقه مدیترانه از میان عوامل خانگی، صنعتی و کشاورزی مداخله های کشاورزی مهم ترین عامل آلودگی منابع آب زیرزمینی به ترکیبات فسفر مصرفی شدند.
کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی معمولا حاوی ترکیبات نیترات و فسفر هستند. این ترکیبات پس از نفوذ به لایه های زیرین خاک طی فرآیندهایی سطح اکسیژن خاک را پایین می آورند و به این ترتیب میکروارگانیسم های اکسیژن دوست نابود خواهند شد و ساختار زیست بوم خاک به هم خواهد ریخت.
نیترات شایع ترین آلودگی شیمیایی منابع آب های زیرزمینی دنیا به شمار میرود. از دهه 1990 میلادی تا امروز سطح نیترات آب های زیرزمینی در دنیا به طور میانه 36 درصد افزایش یافته است.
بیشترین مقدار افزایش مربوط به کشورهای آفریقایی و کشورهای اطراف دریای مدیترانه است که در این مدت مقدار نیترات آب های زیرزمینی آنها دو برابر شده است.
طبق آمارها در هندوستان و کشورهای آفریقایی 20 تا 25 درصد چاه ها بیش از 50 میلی گرم در لیتر نیترات دارند و در برخی نواحی سطح نیترات به 300 تا 400 میلی گرم هم می رسد.

لینک کوتاه:

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا