روند پیشرفت عملیات اجرایی خط انتقال پساب بطول ۲۲ کیلومتر به اقطار ۶۰۰ و ۹۰۰ میلیمترقال پساب و ساختمان های جنبی

 

 

 

لینک کوتاه:

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا